Aktualności
Jednorodzinne kolumbaria w Gorzowie – możliwości

Kolumbaria są to pomniki, które przeznaczone są do składania urn z prochami zmarłych. W naszym wykonaniu są to wyjątkowe i eleganckie ściany pamięci. W zależności od przyjętego projektu mogą zostać uświetnione terenem wokół oraz galanterią. Jednorodzinne kolumbaria w Gorzowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że budzą duże zainteresowanie i są trafionym projektem. Chcemy pokazać tym, którzy jeszcze…
Czytaj więcej

 |  
Do góry